mielipide / helmikuu 10, 2012 - 09:25

Karjala venäläistyy kovaa vauhtia

Venäjän Duuman ja Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen vaalit olivat vuoden 2011 tärkein poliittinen tapahtuma.

Viime vuoden lopussa julkaistiin Venäjällä vuoden 2010 lokakuussa pidetyn väestölaskennan tulokset. Tilastotietojen mukaan venäläisiä asuu Karjalassa 82,2 prosenttia, vuonna 2002 heitä oli 76,6 prosenttia. Karjalan tasavalta on Venäjän suomalais-ugrilaisista alueista ainoa, joka venäläistyy niin kovaa vauhtia.

Karjalaisia on 20 081 ihmistä vähemmän kuin kahdeksan vuotta sitten, väestönlaskennan mukaan heitä on 45 570. Se on vain 7,4 prosenttia koko Karjalan asukkaiden määrästä. Tiedot pelottavat, koska Karjalan alkuperäisväestö on häviämässä.

 

Syitä tähän on monia. Tärkeimpänä syynä pidän Karjalan tasavallan viranomaisten toimettomuutta. Karjalan tasavallan viranomaiset ovat vastuussa karjalaisten luvun vähenemisestä.

Viime vuonna karjalan ja vepsän kielten osasto lakkautettiin Karjalan pedagogisessa akatemiassa. Ylläpidetäänkö perinteisiä alueellisia kieliä? Karjalan tasavallan laki vuodelta 2004 takaa oikeuden ”karjalan, vepsän ja suomen kielen vapaaseen valintaan ja käyttämiseen kanssakäymisessä, kasvatuksessa, opetuksessa ja luomistyössä”.

Nykyinen kielipolitiikka on lain rikkomista. Sanoisin etteivät monet Karjalan tasavallan viranomaiset ole lukeneet tätä lakia. Lahdenpohjan, Sortavalan ja Suojärven piirien kouluissa ei opeteta suomenkieltä. Monet piirien asukkaat puolestaan haluavat, että suomea opetettaisiin kouluissa.

 

Venäläistyminen tapahtuu muillakin alueilla. Tasavallassamme suositellaan kuvernööri-sanaa Karjalan tasavallan päämiehen tittelin sijasta. Mutta tämä on ristiriidassa Venäjän ja Karjalan perustuslain kanssa. Kuvernööri oli Karjalassa tsaarin itsevaltaisuusaikana, silloin kun karjalaisilla ja muilla alkuperäiskansoilla ei ollut mitään oikeuksia.

Nyt Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen jäsenenä on karjalaa puhuva karjalainen Antonina Žerbitsina. Muutos tapahtui vasta sen jälkeen, kun valitimme vaalien tuloksista Moskovaan. Alun perin edustajana oli Valentina Ulitš, joka ei puhu karjalaa.

0 kommentit