pääkirjoitus / kesäkuu 27, 2017 - 17:48

Maassa maan tavoille

Mikko Nesvitski

Karjalan kansallisten kielten eli karjalan, suomen ja vepsän kouluopetus on edelleen huomion keskiössä tasavallassa. Karjalan ja vepsän opetuksen tilasta ja tulevaisuudennäkymistä puhuttiin myös Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten edustajien neuvostossa viime viikolla tasavallan hallituksessa.

Istunnossa oli mukava kuulla, että tasavalta kantaa vastuuta suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurin säilyttämisestä. Niin sanoi istuntoa johtanut Karjalan vt. päämies Artur Parfentšikov. Hän korosti, että Karjala on Venäjän ainoa alue, jossa asuu kolme sugri-kansaa, toisaalta niiden kokonaismäärä on vain noin kymmenes tasavallan väestöstä.

 

Prosentuaalisesti karjalan kieltä opetetaan paljon enemmän Aunuksen piirissä kuin tasavallan kahdessa muussa kansallisessa piirissä eli Prääsän ja Kalevalan piirissä. Niissä karjalan opetus häviää määrällisesti suomen kielelle.

Kaikissa piireissä kuitenkin valitetaan opettajien puutetta. Parannusta tilanteeseen saataneen muutaman vuoden kuluttua, kun Petroskoin yliopistosta valmistuvat ensimmäiset karjalan kielen oppineet ala-asteen opettajat.

Uusi opintolinja aloittaa yliopistossa vasta ensi syksynä, mutta nuoria asiantuntijoita odotetaan piirien kouluissa avosylin jo nyt.

 

Parfentšikov teki istunnossa varteenotettavan kannanoton puhuessaan Petroskoihin rakennettavasta kadettiopistosta. Hän sanoi, että vähemmistökieliä voidaan opettaa opiston oppilaille. Opistoon on jo haku käynnissä eri puolilla tasavaltaa koulujen 5.—7. luokkien oppilaista. Heille pitää antaa mahdollisuus valita se kieli, jota he haluavat oppia, varsinkin jos he ovat jo aloittaneet jonkun kielen opinnot omissa kouluissaan.

Parfentšikov ehdottikin suomen kielen liittämistä opiston koulutusohjelmaan. Sentään karjalan ja vepsän kielen opetusta voitaisiin tarjota oppilaille lisäkoulutusohjelmana varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.

Vielä mukavampaa oli kuulla istunnossa ehdotus siitä, että opistoon Karjalan ulkopuolelta tuleville oppilaille olisi johdonmukaista opettaa vähintään Karjalan kansallista kulttuuria, ellei nyt ihan sugri-kieliä. Mielestäni se on erittäin oikea lähtökohta, josta olisi linjaukseksi asti. Maassa maan tavalla, niinhän suomalainen sananlasku sanoo.

0 kommentit