pääkirjoitus / syyskuu 4, 2018 - 17:25 / päivitetty syyskuu 5, 2018 - 12:10

Uusi koulu, uusittu opetuslaki

Mikko Nesvitski

Kouluvuosi alkoi Venäjällä maanantaina. Siitä on tullut ikimuistoinen Mujejärven piirissä sijaitsevan Lietmajärven taajaman 210 oppilaalle, jotka ovat aloittaneet uuden lukuvuoden uudessa koulussa. He saivat käyttöönsä kolmikerroksisen ajanmukaisen rakennuksen vanhan puisen hökkelin tilalle.

Kaikkiaan Venäjällä 67 uutta koulua avasi ovensa oppilailleen. Karjalan mitassa tapahtuma on omaa luokkaansa, sillä Lietmajärven koulusta on tullut ensimmäinen, joka on rakennettu tasavaltaan kymmenen viime vuoden aikana. Enemmänkin, se on teknisen varustuksensa suhteen nyt ajanmukaisin koko Karjalassa.

 

Uusi lukuvuosi on alkanut Karjalassa myös uudistetun opetuslain nojalla. Lakiin on tehty korjauksia, jotka koskevan Venäjän tasavaltojen virallisten kielten ja äidinkielten opetusta maan kouluissa. Muutoksia lakiin ehdotettiin viime keväänä, mutta niiden käsittely venyi, koska ne herättivät kritiikkiä muun muassa siitä, että tasavaltojen virallisten kielten opetuksesta haluttiin tehdä vapaaehtoinen.

Hyväksytty laki sanoo, että federatiiviset valtiolliset opetusstandardit määräävät äidinkielten ja virallisten kielten opetuksen. Se tarkoittaakin, että ne kuuluvat koulutusohjelman pakollisen osion piiriin. Siis äidinkielten opetus jää pakolliseksi niissä kouluissa, joiden opetusohjelmaan kuuluu vastaava oppiaine.

Toisaalta laki antaa lasten vanhemmille oikeuden päättää, mikä kieli kulloinkin valitaan opittavaksi äidinkieli-oppiaineena. Sananmukaisesti laki takaa ”äidinkielen vapaan valinnan Venäjän kansojen kielistä, mukaan lukien venäjän kielen valinnan äidinkieleksi ja Venäjän tasavaltojen virallisten kielten valinnan”.

 

Niitä Karjalan tasavallan kouluja, joissa suomen kieltä opetetaan vieraana kieltä, lakiin tehdyt muutokset tuskin koskevat. Sitä vastoin karjalan ja vepsän kieltä opetetaan monissa kouluissa juuri äidinkielenä.

Laissa on kuitenkin tärkeä huomautus siitä, että äidinkielen valinta toteutuu koulujärjestelmän mahdollisuuksien mukaan. Toisin sanoen jos koulu tarjoaa luettavaksi äidinkielenä karjalaa tai suomea, tuskin se rupeaa opettamaan jotain muuta kieltä, jos joku vanhemmista niin toivoisikin. Luulisi että tässä juuri vanhempien järkiperäisestä valinnasta ja koulujen johdon poliittisesta tahdosta riippuu paljon. Miten uudistettu laki toteutuu käytännössä, sen näemme lähiaikoina. Toivottavasti se ei aiheuta suomea, karjalaa ja vepsää lukevien oppilaiden määrän laskua.

0 kommentit