yhteiskunta / heinäkuu 16, 2014 - 08:17

Kieliasenteita tutkimuksessa

Jelena Gagarina
Siri Pantzar on kiinnostunut matkailusta, ja siihen menee suurin osa hänen vapaa-ajastaan.

Ison-Britannian Edinburghin yliopiston kandidaattiopiskelija Siri Pantzar kiinnostui suomalais-ugrilaisista kielistä, kun hän opiskeli eurooppalaisia kieliä ja niiden kielihistoriaa.  

Helsingistä kotoisin oleva Siri tekee nyt tutkimusta, joka liittyy karjalaisten asenteisiin karjalan kieltä ja sen mahdollista standardisaatiota kohtaan. Tutkimus on osa kandidaatin tutkintoa, ja siihen kuuluu kysely, jonka Pantzar suoritti keväällä. Kyselyyn osallistui vienan-, aunuksen-, varsinais- ja tverinkarjalaa osaavia sekä lyydin kielen käyttäjiä. Vastaajilta kysyttiin heidän puhumistaan murteistaan.
— Tavoite on tutkia, millaisia asenteita karjalaisilla, niin karjalan kielen puhujilla kuin sellaisilla, jotka eivät kieltä osaa, on karjalan kieltä ja sen standardisaatiota kohtaan ja koetaanko standardisaatio tarpeelliseksi toimenpiteeksi, tutkija toteaa.

Tällä hetkellä Pantzar tulkitsee kyselyn aikana saatuja vastauksia.

— Kieliasenteiden tutkimus on mielenkiintoista ja koen sen olevan myös tärkeää, sillä kielipolitiikalla on vaikea saavuttaa mitään, jolleivät kielen käyttäjät ole päätösten tukena. 

Lisää aiheesta Karjalan Sanomissa 16. heinäkuuta.

0 kommentit