yhteiskunta / huhtikuu 3, 2014 - 09:52

Kiinnostus metsään ekosysteeminä on vähennyt

Puudosin piirin Pudožgorskin taajaman koululaiset vastasivat lomakekysymyksiin.

Koululaisia pitää tutustuttaa metsään ja samalla metsän monipuolinen lajituntemus paranee ja kiinnostus metsästä ekosysteeminä lisääntyy. Siitä ovat varmoja Petroskoin lasten ympäristökeskuksen asiantuntijat, jotka järjestivät Karjalan kouluissa metsätietokilpailun.

— Kilpailun tavoitteena oli lisätä koululaisten kiinnostusta metsätutkimukseen ja selvittää, miten tietoisia koululaiset ovat metsän monimuotoisuudesta ja miten he suhtautuvat metsänhoitoon ja luonnonsuojeluun, Petroskoin lasten ympäristökeskuksen asiantuntija ja metsätietokilpailun järjestäjä Maria Bulygina sanoo.

Karjala harjoittaa metsätaloutta tärkeänä tuotantosuuntana ja kiinnostus metsään ekosysteeminä vähenee yhä enemmän. Metsä kiinnostaa vain taloudelliselta kannalta. Metsälain korjaukset aiheuttivat metsänhoitolaitosten lakkauttamisen, ja metsänvuokraajat eivät ole täyttäneet metsänhoitotehtäviä täydellisesti. Metsävarat supistuvat rajusti.

0 kommentit