koulutus / huhtikuu 4, 2019 - 16:36

Linjat suosiossa, kilpailu paikoista kovenee

Margarita Pehkonen

Karjalan, vepsän ja suomen kielen opetuksen laatu Petroskoin valtionyliopistossa oli fokuksessa Karjalan tasavallan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten edustajien neuvoston istunnossa.

Kahden viime vuoden aikana Petroskoin valtionyliopiston tarjoamat kansalliskielten opintolinjat ovat olleet suosiossa nuorten keskuudessa.

— Hakijamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Se ilahduttaa, koska neljä—viisi vuotta sitten opiskelupaikkoja näillä opintolinjoilla oli enemmän kuin hakijoita, Petroskoin valtionyliopiston varajohtaja Konstantin Tarasov sanoo.

Kesällä 2019 kilpailu opiskelupaikoista kansalliskielten opintolinjoilla voi tulla vielä kovemmaksi, koska ilmaisten opiskelupaikkojen määrä on vähentynyt. Tällä kertaa yliopiston filologian instituutin itämerensuomalaisen filologian laitoksessa on 14 ilmaista opiskelupaikkaa kolmelle opintolinjalle. Viime vuonna niitä oli 20.

Nyt karjalan, vepsän ja suomen kieltä Petroskoin yliopistossa, kandidaatti- sekä maisteriohjelmissa lukee 147 opiskelijaa. Suurin osa heistä opiskelee kansalliskieliä filologian instituutissa. Sen lisäksi karjalan kieltä opetetaan ala-asteen didaktiikan laitoksessa ja suomen kieltä historian instituutissa.

— Nyt suomea lukevat valmistautuvat filologeiksi. Heidän on vaikeaa löytää työpaikkaa, koska he eivät osaa erikoissanastoa. Olisi hyvä, jos tulevat filologit oppisivat teknisen, taloudellisen sekä lainopillisen alojen alkeita tai teknisen, taloudellisen ja lainopillisen opintolinjojen opiskelijat lukisivat suomea, Karjalan tasavallan suomen kielen keskuksen puheenjohtaja Tatjana Islamaeva sanoo.

Lisää aiheesta lehdessä 03.04.2019

0 kommentit