talous / huhtikuu 30, 2013 - 12:57

Lohen palauttaminen Lohijokeen sai vauhtia

kuva: Marina Petrova
Petroskoin läpi virtaavaan Lohijokeen rakennetaan kalatie, joka mahdollistaa vaelluslohen nousemista Äänisjärveltä Lohijokeen.

 

Karjalan ja Suomen kalantutkijoiden tavoite tehdä Lohijoesta jälleen lohijoki on alkanut toteutua. EU on myöntänyt avustuksen kalatien rakentamiseen Petroskoin kaupungin läpi virtaavan Lohijoen patoon. Silloin lohi voi nousta kutemaan Äänisjärveltä Lohijokiin, mikä elvyttää Lohijoen lohikantaa.

Nykyisin patoja on Lohijoella kolme: lähellä jokisuuta sijaitseva käytöstä poistetun sähkövoimalaitoksen pato, joka nykyisin pitää yläpuolisen maisemalammen pintaa halutulla korkeudella, sekä kaksi teollisuuden vedenoton tarpeisiin rakennettua ja myös käytöstä poistunutta patoa.

Petroskoin Pohjoinen kalantutkimuslaitos ehdottaa kalatien rakentamista jokisuussa sijaitsevaan patoon. Silloin lohi nousee lisääntymään vain Petroskoin kaupungin keskustassa olevaan Lohijoen uomaan, josta salakalastajien on vaikea pyytää lohta.

— Lohenpoikasten istutukset Lohijokeen tehtiin monenkertaisesti. Poikaset menestyivät hyvin ja laskeutuivat Äänisjärveen, mutteivät takaisin nousseet padon vuoksi, Pohjoisen kalantutkimuslaitoksen tutkija Juri Šhšurov kertoo.

Saman hankkeen mukaan tutkitaan yhteistyössä suomalaisten ja karjalaisten asiantuntijoiden kanssa lohikantoja Lieksan-, Tohma- ja Hiitolanjoissa. Päätavoitteena on tuottaa sovellettavaa tutkimustietoa mainittujen jokien vaelluskalakantojen elvyttämisen sekä siihen liittyvän kalatiesuunnittelun ja -rakentamisen tueksi. 

0 kommentit