talous / helmikuu 19, 2013 - 15:48

Uusi neuvottelukierros investoinneissa

Suomen elinkeinoministerin valtiosihteeri Marja Rislakki tähdensi, että Karjalan päämiehenä Aleksandr Hudilainen teki jo muutaman vierailun Suomeen.

Karjalan hallituksen päämiehen Aleksandr Hudilaisen mielestä yhteistyö Suomen ja Karjalan välillä investointien alalla ei ole riittävän aktiivista.

— Pitää ymmärtää suomalaisten mentaliteetti. He valitsevat yhteistyökumppaneita aina varovaisesti. On vaikea vakuuttaa heille investointien tärkeyttä tietylle alalle. Huolimatta siitä neuvotteluprosessi on jo käynnistynyt, Hudilainen painottaa.

Hudilaisen johtama valtuuskunta vieraili Suomessa viime viikolla. Rajanaapureiden yhteistyön ajankohtaiset kysymykset nousivat esille tapaamisissa Suomen pääministerin Jyrki Kataisen, elinkeinoministerin valtiosihteerin Marja Rislakin ja Suomen suurten yritysten johtajien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin yhteistyön näkymiin talouden, kaupan ja investoinnin alalla.

Hudilainen tapasi myös Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmän. Vuonna 1997 perustettuun ryhmään kuuluu Suomen liikealan avainhenkilöitä. Heidän avullaan Venäjän talouteen virtasi jo 8 miljardia euroa suomalaista ja muuta eurooppalaista sijoitusrahaa.

Neuvonantajaryhmän mukaan länsimaisten investoijien on nyt vaikea löytää Moskovasta, Pietarista ja Leningradin alueelta aloja ja paikkoja, jotka tarvitsisivat ulkomaalaisia investointeja. Karjala voi olla sijoittajille viehättävä alue. Suomalaiset investoijat ovat kiinnostuneita metsä- ja kaivannaisteollisuudesta, teknologioista ja bioresursseista Vienanmerellä.

Lisää vierailun tuloksista voi lukea lehdestä 20.02.2013

 

 

0 kommentit