yhteiskunta / tammikuu 16, 2020 - 10:48

Yhteistyöohjelmaan uusia aiheita

Marina Tolstyh

Uuden rajat ylittävän Karelia CBC -ohjelman strateginen suunnittelu on jo alkanut. Ohjelma toimii vuosina 2021—2027.

Nykyisen Karelia CBC -ohjelman Karjalan koordinaattori Dmitri Bazegski sanoo, että kuluvan vuoden alussa perustetaan ohjelmointikomitea, joka valmistelee ohjelma-asiakirjan luonnoksen. Ensi vuoden aikana Karjalassa ja Suomessa pidetään konsultaatiotilaisuuksia, joissa voi esittää näkemyksiä tulevan ohjelman sisällöstä ja tehdä aloitteita uusista aihealueista.

— Talousyhteistyö on ollut kaikissa kansainvälisissä ohjelmissa etusijalla. Toinen asia on se, kuinka merkittävät uudet hankkeet ovat ja kuinka valmiit uuteen talousyhteistyöhön raja-alueet ovat, Bazegski miettii.

Vaikka matkailu on osa taloutta, siitä voi tulla tuoreen ohjelman itsenäinen osa-alue. Kiinnostus yhteistyöhön matkailualalla on suuri molemmin puolin rajaa. Myös miellyttävä elinympäristö tulee yhä enemmän ajankohtaisemmaksi aiheeksi.

Uuden Karelia CBC -ohjelman tuella voi jatkaa myös kulttuuriyhteistyö. Se on vetänyt aina paljon osallistujia niin Karjalasta kuin Suomestakin.

— Rajat ylittävässä yhteistyössä emme puhu pelkästään bisneksestä. On tärkeä saada erityyppisiä toimijoita ja saada ihmiset kohtaaman näissä hankkeissa. Siltä kannalta kulttuuriyhteistyö on hyvin vahva ala. Sillä ei ole paljon muita rajat ylittäviä rahalähteitä, ohjelmajohtaja Marko Ruokangas vakuuttaa.

Kansainvälisen yhteistyön aihepiiri laajenee. Karelia CBC -ohjelman konferenssissa joulukuussa Petroskoissa mainittiin ainakin seitsemän uutta alaa, joilla voi myös tehdä yhteistyötä Karjalan ja Suomen välillä.

Jätteen kierrätyksen, bioteknologian ja matkailun lisäksi yrittäjät haluavat yhteistyötä esimerkiksi metalli- ja koneenrakennusalalla, tieto- ja viestintätekniikassa, terveydenhuollossa sekä puukerrostalojen rakentamisessa ja kivenjalostuksessa.

Ohjelmajohtaja Ruokangas pitää positiivisena sitä, että tulevaa Karelia CBC -ohjelmaa varten on jo hahmoteltu paljon potentiaalisia yhteistyön aihealueita.

— Negatiivinen puoli on se, että edelleen puhutaan pienestä ohjelmasta. Sinne emme voi kaikkia valita, joudutaan tekemään priorisointia, Ruokangas huomaa.

Lisää aiheesta lehdessä 15.01.2020

0 kommentit