talous / kesäkuu 28, 2016 13:11 / päivitetty kesäkuu 28, 2016 13:11
Ilona Veikkolainen
KUVA: Irina Saveljeva
Aunuksen koululaiset kunnostavat vanhoja oppikirjoja.
Aunuksen koululaiset kunnostavat vanhoja oppikirjoja.

Yli 800 hakemusta koululaisilta ovat saaneet Karjalan työvoimatoimistojen työntekijät. Tänä kesänä 14—18-vuotiaille koululaisille tarjotaan tilapäistä työtä. Työvoimatoimistoissa on vielä 650 vakanssia.

Nuorille tarjotaan työtä, johon ei vaadita koulutusta. Työ on tavallisesti pienipalkkainen. Koululaiset siivoavat luokkahuoneita, ahkeroivat koulujen puutarhoissa ja korjaavat koulukalusteita.

talous / toukokuu 31, 2016 15:44 / päivitetty toukokuu 31, 2016 15:44
Marina Petrova
KUVA: Karjalan Sanomat
Huonokuntoiset tiet aiheuttavat liikenneonnettomuuksien riskin.
Huonokuntoiset tiet aiheuttavat liikenneonnettomuuksien riskin.

Liittovaltion Venäjän alueille tienkorjaukseen myöntämästä 10,8 miljardista ruplasta Karjala on saanut 700 miljoonaa.

— Suurin osa eli 450 miljoonaa ruplaa apurahaa tulee Petroskoin teiden kunnostamiseen. Loppuosa myönnetään tasavallan teiden korjaukseen, Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen kertoo.

Karjalan piireissä korjataan yhteensä yli 30 kilometriä teitä. Petroskoista Suojärvelle kulkevalla tiellä korjataan 22 kilometriä ja Aunuksesta Värtsilään 3,8 kilometriä tietä. Petroskoihin kulkevalla Kola-autotiellä kunnostetaan yhteensä 4,5 kilometriä.

talous / joulukuu 14, 2015 10:44 / päivitetty joulukuu 14, 2015 10:44
KUVA: Andrei Rajev
Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen ja Solomannin saha -yhtymän omistaja Viktor Horošavtsev allekirjoittivat sopimuksen tehtaan tuotanto- ja voimalaitteiden modernisoinnista. Karjalan hallitus ja Petroskoin Solomannin saha allekirjoittivat viime viikoll

Karjalan hallitus ja Petroskoin Solomannin saha allekirjoittivat viime viikolla yhteistyösopimuksen. Vuoden 2016 alussa Karjalan vanhimmalla sahalla päättyy modernisointi, joka lisää laitoksen tuotantokykyä 70 prosenttia.

Sahan modernisointihankkeen investointien määrä on yli 650 miljoonaa ruplaa, joista 550 miljoonaa ruplaa menee metsänhakkuun ja puunjalostuksen kehittämiseen. Tehdas työllistää lisää 60 työntekijää. Investointiohjelmaa rahoittaa sahan omistaja omista varoistaan.

talous / heinäkuu 31, 2015 15:12 / päivitetty heinäkuu 31, 2015 15:12
Ilona Veikkolainen
KUVA: rk.karelia.ru
Aunuksen piirissä on ruvettu rakentamaan kaasujohtoa.
Aunuksen piirissä on ruvettu rakentamaan kaasujohtoa.

Laatokan pohjoisosan kaasujohdon rakentamiseen myönnetään noin 4,7 miljardia ruplaa. Rakennustyöt jatkavat vuoteen 2026 asti. Aunuksen, Pitkärannan, Lahdenpohjan ja Sortavalan piirin kerrostalot siirretään luonnonkaasun käyttöön. Kaasulämmitykseen siirretään 75 asutuksessa ja rakennetaan 69 moduulirakenteista luonnonkaasulla toimivaa pannuhuonetta Laatokan pohjoisosassa.

Kaasunjakeluverkkojen rakennustöitä rahoitetaan Karjalan budjettivaroilla ja Gazprom-kaasuyhtiön kustannuksella. Laatokan pohjoisosassa rakennetaan 545 kilometriä jakeluverkkoja.

talous / heinäkuu 17, 2015 15:07 / päivitetty heinäkuu 17, 2015 15:07
Ilona Veikkolainen
KUVA: stolica.onego.ru
Aamuisin jätteitä kerätään ja kuljetetaan kaatopaikalle.
Aamuisin jätteitä kerätään ja kuljetetaan kaatopaikalle.

Jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen Petroskoihin vaatii suuria investointeja. Laitoksen paikaksi on valittu niin sanottu Eteläinen teollisuusalue Kljutševajan lähiön lähistöllä.

— Laitoksen kapasiteetti olisi yli 200 000 tonnia jätettä vuodessa. 25 prosenttia jätteistä, joita on mahdotonta käsitellä, päätyisi kaatopaikalle. Tämä aiotaan rakentaa Prääsän piiriin, Karjalan rakennusministeriön hallintopäällikkö Dmitri Goroh kertoo.

Petroskoin jätteenkäsittelylaitokseen kuljetetaan jätteitä myös kolmesta läheisestä piiristä.

talous / kesäkuu 25, 2015 13:10 / päivitetty kesäkuu 25, 2015 13:10
Marina Tolstyh
KUVA: Jelena Kuznetsova
Laatokan kartano -matkailukeskus Sortavalan piirissä on kuulunut Aunuksen Karjala - matkailuklusteriin, joka on tarkoitus perustaa vuoteen 2018 mennessä.

Karjalan tasavallan eteläosassa matkustavilla on lähivuosina todella suuri valinnanvara palvelutarjonnan suhteen. Luonto-, liike-, teollisuus-, sotahistoria- ja terveysmatkailua sekä lisää vähintään viittä matkailumuotoa on tarkoitus kehittää Aunuksen Karjalassa suuren investointihankkeen tuella. Matkailukeskukset muodostavat Etelä-Karjala-nimisen matkailuklusterin.

talous / toukokuu 26, 2015 16:07 / päivitetty toukokuu 26, 2015 16:07
Marina Petrova
Karhumäen meijerillä on velkaa 9,5 miljoonaa ruplaa Tolvujan maatalousyritykselle.

Maitoa kysytään Karjalassa yhä vähemmän. Meijerien tuotantomäärien lasku alentaa tietenkin raakamaidon kysyntää.

— Meijerit eivät solmi pitkäaikaisia raakamaidon hankintasopimuksia. Muuten tuotannon kannattavuus voi heikentyä, Karjalan maatalousministeri Vsevolod Telitsyn kertoo.

Raakamaidon lyhytaikaiset hankintasopimukset haittaavat karjatilojen toiminnan suunnittelua. Tilojen kehitysmahdollisuudet vähentyvät.

talous / toukokuu 26, 2015 10:21 / päivitetty toukokuu 26, 2015 10:21
Ilona Veikkolainen
KUVA: vk.com
Pienissä kaupoissa alkoholia tarjotaan kassalla. Kassan vieressä myydään makeisia ja purukumia.
Pienissä kaupoissa alkoholia tarjotaan kassalla. Kassan vieressä myydään makeisia ja purukumia.

Petroskoin kaupunginneuvoston jäsenet ovat pulman edessä. 3. kesäkuuta heidän on päätettävä millä etäisyydellä oppilaitoksesta voidaan myydä alkoholia.

Venäjän lain mukaan alkoholijuomat on myytävä sadan metrin etäisyydellä oppilaitoksista, mutta etäisyys voi muuttua riippuen kaupungin suuruudesta.

Petroskoi on kohtuullisen pieni kaupunki. Oppilaitokset, kaupat ja kahvilat sijaitsevat lähellä toisiaan. Alkoholin myyntikielto vähentää kauppojen tuloja.

talous / huhtikuu 30, 2015 16:05 / päivitetty huhtikuu 30, 2015 16:05
Marina Petrova
KUVA: Karjalan Sanomat
Peltomaiden märkyys on hidastanut kylvöjen alkua.

Tasavallan johtavat maatalousyritykset Mäkrä ja Alavoinen istuttavat perunaa yhteensä 40 hehtaarille, jokaisen viljelyala kasvaa nelinkertaisesti.

— Viime vuonna viljelimme perunaa viidellä hehtaarilla. Nyt istutusala on 20 hehtaaria. Paikallisen perunan kysyntä tulee kasvamaan. Olemme jo solmineet perunan myyntisopimukset, Mäkrän rotukarjatilan johtaja Kazimir Tagirov sanoo.

talous / maaliskuu 4, 2015 08:32 / päivitetty maaliskuu 4, 2015 08:32
Oleg Gerasjuk
KUVA: Oleg Gerasjuk
Muutamia paperijätekontteja löytyy vain keskikaupungilla. Yksi niistä on Petroskoin hammasklinikan piha-alueella.

Talousjätteiden kierrätyksestä on puhuttu paljon korkealla tasolla, mutta asia ei ole nytkähtänyt eteenpäin. Auttaako viranomaisten hautoma valistuskampanja käyttäytymään kaupunkilaisia ympäristöystävällisesti kahden vuoden päästä, jolloin maassamme voimaan astuvat korjaukset velvoittavat asunnonhaltijoiden yhdistyksiä ja asukkaita suorittamaan pakollista ympäristömaksua jätelajittelun laiminlyönnistä? Tiedetään kun eletään. Ainakin kahdessa vuodessa kotimaassamme pitää säätää talousjätteiden keräysjärjestelmä kuntoon.