talous / toukokuu 21, 2013 11:23 / päivitetty toukokuu 21, 2013 11:28

Kesällä 2013 Karjalassa ja Suomessa sijaitsevassa Oulankajoen vesistössä alkaa taimenoperaatio, jossa kaikki nousevat kutukalat pyydetään rysällä ja merkitään Carlin-merkillä. Lisäksi 150 kalaa saa radiolähettimen, jotta niiden kutuvaellusta ja talvehtimistapoja pääsee aikanaan seuraamaan nettisivujen kautta.

talous / huhtikuu 30, 2013 12:57 / päivitetty huhtikuu 30, 2013 12:57
KUVA: Marina Petrova
Petroskoin läpi virtaavaan Lohijokeen rakennetaan kalatie, joka mahdollistaa vaelluslohen nousemista Äänisjärveltä Lohijokeen.

 

Karjalan ja Suomen kalantutkijoiden tavoite tehdä Lohijoesta jälleen lohijoki on alkanut toteutua. EU on myöntänyt avustuksen kalatien rakentamiseen Petroskoin kaupungin läpi virtaavan Lohijoen patoon. Silloin lohi voi nousta kutemaan Äänisjärveltä Lohijokiin, mikä elvyttää Lohijoen lohikantaa.

Nykyisin patoja on Lohijoella kolme: lähellä jokisuuta sijaitseva käytöstä poistetun sähkövoimalaitoksen pato, joka nykyisin pitää yläpuolisen maisemalammen pintaa halutulla korkeudella, sekä kaksi teollisuuden vedenoton tarpeisiin rakennettua ja myös käytöstä poistunutta patoa.

talous / huhtikuu 26, 2013 10:07 / päivitetty huhtikuu 29, 2013 13:44
EU sijoittaa Karjalan Louhen ja Lahdenpohjan piirissä sijaitsevien raja-asemien tieyhteyksien kehittämiseen.
Marina Petrova
Ihalasta Raivion kautta valtakunnanrajalle kulkevan tien kunnostuksen jälkeen Parikkala-Syväoron raja-asemalle voi anoa kansainvälisen statuksen.

Karelia ENPI -ohjelman rahoittama Louhi—Suoperä-tie valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. EU on myöntänyt 3,6 miljoonaa euroa 50 kilometrin pituisen tienosan parantamiseen. Rakennustyöt alkavat toukokuun puolivälissä.

talous / maaliskuu 18, 2013 13:23 / päivitetty maaliskuu 18, 2013 13:23
Karjalan hakkuumäärät ovat laskeneet viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuotisista.

Karjalan hakkuumäärät ovat laskeneet viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuotisista. Havumetsien vienti supistui lähes kolmannekseen.

Tuotannon lasku johtuu ostajien maksuviivästyksen vuoksi. Tasavallan suuret metsänjalostusyritykset keskeyttivät toimintansa. Pitkärannan sellutehdas on konkurssin menettelyssä. Myös Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti on etsimässä ulospääsyä kriisistä.

talous / helmikuu 19, 2013 15:48 / päivitetty helmikuu 19, 2013 15:48
Suomen elinkeinoministerin valtiosihteeri Marja Rislakki tähdensi, että Karjalan päämiehenä Aleksandr Hudilainen teki jo muutaman vierailun Suomeen.

Karjalan hallituksen päämiehen Aleksandr Hudilaisen mielestä yhteistyö Suomen ja Karjalan välillä investointien alalla ei ole riittävän aktiivista.

— Pitää ymmärtää suomalaisten mentaliteetti. He valitsevat yhteistyökumppaneita aina varovaisesti. On vaikea vakuuttaa heille investointien tärkeyttä tietylle alalle. Huolimatta siitä neuvotteluprosessi on jo käynnistynyt, Hudilainen painottaa.

talous / tammikuu 25, 2013 12:14 / päivitetty tammikuu 25, 2013 12:14

Petroskoin kaupungin rajan tuntumassa olevien Äänisenrannan piiriin kuuluvien Vilgan kylän ja Uuden Vilgan taajaman siirtäminen luonnonkaasun käyttöön oli tarkoitus tehdä muutama vuosi sitten, mutta Gazprom-monopoliyhtiö oli vaatinut silloin itselleen erikoisehtoja.

Hankkeen rahoitus Karjalan osalta oli viime vuosina niukka. Kuitenkin monopoliyhtiön esittämät ehdot pystyttiin täyttämään ja myönnettiin tasavallan kassasta tarkoitukseen 55,6 miljoonaa ruplaa.

talous / tammikuu 25, 2013 12:04 / päivitetty tammikuu 25, 2013 12:04
KUVA: Arkistokuva
Nadvoitsan alumiinitehtaan toiminta riippuu siitä, saadaanko sähkötariffit kohtuullisiksi.
Nadvoitsan alumiinitehtaan toiminta riippuu siitä, saadaanko sähkötariffit kohtuullisiksi.

Rusal-emoyhtiön Nadvoitsan yksikkö tuottaa nykyisin pelkkää tappiota. Emoyhtiö aikoo supistaa Nadvoitsan alumiinitehtaan tuotantoa vaiheittain vuoteen 2015 mennessä, mikäli ei pääse yhteisymmärrykseen sähköntuottajan kanssa pitkäksi aikaa eteenpäin.

— Sähkötariffin alennusmahdollisuuksia käsitellään. Pyrimme välttymään sähkön välittäjien palveluilta. Päätöksenteko riippuu kuitenkin täysin Venäjän hallituksesta, Karjalan varapäämies Oleg Gromov esittää.

Tuotantomäärien supistuminen alumiiniteollisuudessa on tapahtunut ulkokohtaisista syistä.

talous / tammikuu 25, 2013 12:01 / päivitetty tammikuu 25, 2013 12:01
KUVA: Arkistokuva
Nadvoitsan alumiinitehtaan toiminta riippuu siitä, saadaanko sähkötariffit kohtuullisiksi.
Nadvoitsan alumiinitehtaan toiminta riippuu siitä, saadaanko sähkötariffit kohtuullisiksi.

Rusal-emoyhtiön Nadvoitsan yksikkö tuottaa nykyisin pelkkää tappiota. Emoyhtiö aikoo supistaa Nadvoitsan alumiinitehtaan tuotantoa vaiheittain vuoteen 2015 mennessä, mikäli ei pääse yhteisymmärrykseen sähköntuottajan kanssa pitkäksi aikaa eteenpäin.

— Sähkötariffin alennusmahdollisuuksia käsitellään. Pyrimme välttymään sähkön välittäjien palveluilta. Päätöksenteko riippuu kuitenkin täysin Venäjän hallituksesta, Karjalan varapäämies Oleg Gromov esittää.

Tuotantomäärien supistuminen alumiiniteollisuudessa on tapahtunut ulkokohtaisista syistä.

talous / joulukuu 24, 2012 13:33 / päivitetty joulukuu 24, 2012 13:36
Tänä vuonna kuusen kukinta on tuottanut hyvää satoa etenkin Aunuksen ja Karhumäen piirissä.

Kuusesta saadaan pitkästä aikaa hyvä käpysato. Karjala täydentää liki tyhjää siemenvarastoaan useilla tuhansilla kiloilla.

Käpyjen keruu on nyt hyvässä vauhdissa siemenviljelmillä ja päätehakkuuleimikoissa. Odotettavissa on noin sadan tonnin käpysaalis. Sillä pystytään turvaamaan kuusen siementuotanto kahdeksi vuodeksi eteenpäin.

talous / joulukuu 18, 2012 14:32 / päivitetty joulukuu 18, 2012 14:32
Vuoristokiipeilyä harrastavia työllistetään hyvin asuin- ja kunnallistalouden sekä rakennusaloilla.

Petroskoin yksityisyrittäjät ovat saaneet viimevuotista suurempia avustuksia liiketoimintansa kehittämiseen. Tämänvuotiset sata tuhatta ruplaa jokainen tuensaaja käyttää koneiden ja työvälineiden hankkimiseen.

— Yritykseni toimintasuunnitelman mukaan vuoteen 2014 minun pitää palkata 11 työläistä. Käytän apurahat varusteiden hankkimiseen, vuoristokiipeilyä harjoitteleva yksityisyrittäjä Ivan Jagodkin sanoo.